05.09.2013 Do You Like Vegas? Do You Want a $6500 Memorial Day Weekend Trip?